Cine suntem

Despre noi

Fundația Inovații Sociale Regina Maria este o organizație de caritate neguvernamentală dedicată asistenței medicale integrate pentru persoanele fără venit și fără asigurare medicală și pentru persoanele cu venituri mici din București, prin intermediul Policlinicilor Sociale.

Ajutăm și îngrijim persoanele aflate în nevoie prin proiecte sustenabile și durabile în domeniile sănătății și educației.

Fundația a fost înființată de Dr. Wargha Enayati împreună cu soția sa, Mitra Enayati în luna august 2010. Dăruirea, entuziasmul și spiritualitatea Reginei Maria au inspirat fondatorii să creeze proiecte care să contribuie la îmbunătățirea calității vieții a cât mai multor români.

De peste 10 ani oferim servicii medicale de calitate în mod necondiționat și șansă la o viață decentă celor mai puțin norocoși decât noi. Credem că actul medical este o formă de a-ți iubi semenii și că activitățile pe care le facem pentru binele celorlalți sunt importante nu doar pentru cei care au nevoie, ci și pentru fiecare dintre noi, în clădirea unei lumi mai bune. Toate persoanele trebuie să beneficieze de servicii medicale și de o șansă la o viață decentă.

10 ani de educație înseamnă pentru noi peste 300 de copii și peste 600.000 de ore de educație oferite. Copii proveniți din medii dezavantajate care sunt acum mai educați, mai fericiți și mai pregătiți de a aduce schimbarea în lumea în care trăiesc. Familii mai echilibrate, mame care și-au reluat studiile și și-au găsit o slujbă.

Prezentarea Fundației Inovații Sociale Regina Maria  – video 2016.

MISIUNE

Misiunea Fundației Inovații Sociale Regina Maria este de a ajută persoanele aflate în nevoie prin proiecte și programe sustenabile și durabile în domeniile sănătății și educației, păstrând echilibrul între partea materială și cea spirituală.

VIZIUNE

Viziunea Fundației Inovații Sociale Regina Maria este de a crea o lume mai bună, în care dragostea pentru semeni se traduce, prin puterea exemplului personal, prin grijă și acțiune, de la toți cei ce pot, pentru ajutorarea tuturor celor care au nevoie.

VALORI

Promovăm dragostea, dăruirea, bucuria, unitatea, încrederea, responsabilitatea, respectul și exemplul personal. Ajutăm și îngrijim persoanele aflate în nevoie prin proiecte sustenabile și durabile în domeniile sănătății și educației.

Fundația Inovații Sociale Regina Maria este acreditată să ofere servicii sociale precum:

 • Serviciul de Asistență Comunitară
 • Centrul Educațional Centrul Educațional Băneasa

Pentru informații suplimentare
Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social furnizat în comunitate: „Serviciul de Asistență Comunitară”!

De asemenea, fundația noastră este înregistrată în Registrul entităților pentru care se oferă deduceri fiscale, gestionat de ANAF. Vezi aici decizia de înregistrare.
Vezi detalii

Prin înfiinţarea servicului social în comunitate asigurăm informarea și consilierea beneficiarilor, precum și informarea populației privind drepturile sociale și serviciile sociale disponibile în vederea sprijinirii persoanelor vulnerabile pentru depășirea situațiilor de dificultate, prevenirea și combaterea riscului de excluziune socială, creșterea calității vieții și promovarea incluziunii sociale.

Pentru realizarea acestui scop, acordăm servicii de informare şi consiliere, evaluare și intervenţie socială, îndrumare și reprezentare pentru a intra în drepturile sociale și a beneficia de serviciile sociale acordate în comunitate.

Serviciile sociale se acordă persoanelor adulte fără venituri, cu venituri insuficiente, persoanelor neasigurate, persoanelor adulte fără adăpost, care se află în diverse situații de dificultate sau vulnerabilitate socială.

SERVICII OFERITE

„SERVICIUL DE ASISTENŢĂ COMUNITARĂ” oferă următoarele servicii:

 • servicii sociale: asistenţă socială (diagnoză socială, elaborare plan de intervenţie, consiliere socială, informare),
 • asistenţă şi suport specializat în vederea reabilitării sociale (consiliere psihosocială, consiliere psihologică),
 • acces la asistenţă medicală – în parteneriat cu cele două policlinici ale fundaţiei (activităţi de asistenţă medicală specializată, activităţi de asistenţă medicală generală, alte activităţi referitoare la sănătatea umană, activităţi de asistenţă stomatologică, medicină dentară),
 • mediere socială.

Carta Serviciilor Comunitare

Cod Etic al personalului ce oferă servicii comunitare

Seviciile medicale se acordă în parteneriat cu policlinicile FUNDAŢIEI “CMU –REGINA MARIA” situate în Str. Dristorului, nr. 81-88, boc 1 B, Parter, sector 3, Bucureşti şi în Str. Ion Câmpineanu, nr. 23, bloc 10, sector 1, București, parter și mezanin, în vederea asigurării unui pachet de servicii medicale adaptate la nevoile medicale ale beneficiarilor (consultaţii de medicină internă, cardiologie, mică chirurgie, ecografie, ORL, stomatologie, dermatologie şi oftalmologie).

Serviciul social are rolul de a desfășura activităţi şi de a furniza servicii medicale şi sociale, organizate la nivelul comunităţii pentru soluţionarea problemelor medico-sociale ale individului, în vederea menţinerii acestuia în propriul mediu de viaţă şi care se acordă în sistem integrat.

Prin colaborarea cu POLICLINICA SOCIALĂ BABA NOVAC şi CLINICA SALA PALATULUI, serviciul social susține recuperarea medicală, reabilitarea şi incluziunea socială a persoanelor aflate în risc de excluziune socială, precum şi a persoanelor fără adăpost, marginalizate, o categorie profund afectată de schimbările legislative, de mentalitatea oamenilor, de lipsa de cunoştinţe din domeniu, de ignoranţă, de alte urgenţe şi priorităţi impuse.

Serviciile medicale vizează obţinerea unui impact favorabil asupra recuperării şi reinserţiei sociale a persoanelor marginalízate, a persoanelor vulnerabile care solicită serviciile medicale.

Servicii de consiliere psihologică, îndrumare pentru accesarea drepturilor prevăzute de legislaţia în vigoare dar şi pentru creşterea aderenţei la tratamentul şi medicaţia adecvate;

Servicii de asistenţă socială, îndrumare pentru accesarea drepturilor prevăzute de legislaţia în vigoare dar şi pentru orientarea asistenţei în funcţie de nevoile identificate ale persoanelor neasigurate. Astfel se vor identifica nevoile reale ale persoanelor cu nevoi speciale cu găsirea tipului de servicii medicale adecvate. Cunoaşterea condiţiei sociale va putea orienta serviciile medicale în sensul obţinerii aderenţei maxime la tratamentul şi medicaţia adecvate. Serviciile de asistenţă socială vor fi utilizate şi pentru orientarea profesională şi creşterea gradului de reinserţie socială a pacienţilor care au beneficiat de serviciile medicale ale policlinicii sociale.

Servicii de informare referitoare la: drepturile şi obligaţiile în calitate de asigurat în sistemul medical, de asistat social, serviciile medicale oferite în cadrul policlinicii sociale.

Servicii de educare referitoare la: Profilaxia/prevenţia bolilor, diagnosticarea precoce, monitorizarea tratamentelor aplicate la nivelul policlinicii sociale, monitorizarea afecţiunilor cronice din cadrul programelor naţionale de sănătate.

Astfel, cu sprijinul policlinicilor fundaţiei, pentru persoanele NEASIGURATE se asigură servicii medicale de specialitate, la un nivel performant, competitiv, pentru persoanele care altfel nu ar avea accesibilitate la aceste tipuri de servicii din raţiuni sociale, psihologice şi economice:

 • facilitează accesul persoanelor adulte marginalizate la servicii de terapie medicală specializată în domeniile diverse specificate în metodologie;
 • vine să răspundă intereselor specifice ale persoanelor adulte marginalizate, raportate la complexitatea nevoilor generate de situaţia de patologie medicală;
 • promovează principiul sanselor egale, respectului confidenţialităţii, respectul faţă de oameni;
 • se bazează pe permanenta evaluare a beneficiarilor, doreşte modernizarea acestor sisteme de evaluare adaptate la cerinţele legislaţiei în vigoare.
 • promovează intervenţia timpurie prin evaluare şi diagnostic medical adecvat şi realizarea unor planuri de recuperare individualizate la nevoile fiecărui pacient;
 • asigură un mediu securizant cu personal specializat precum şi cu echipamente adecvate pentru implementarea pe termen scurt sau lung a strategiilor de recuperare medicală;
 • persoanele adulte marginalizate vor beneficia de recuperare adecvată, de intervenţie specializată, în afara mediului de viaţă, în condiţii de maximă siguranţă şi cu dotările de specialitate;
 • beneficiarii vor avea sanse crescute de reintegrate în comunitate, primind sprijin ulterior prin strategiile de asistenţă socială comunitară;

Obiectivul general al SERVICIULUI DE ASISTENŢĂ COMUNITARĂ

Obiectivul general al SERVICIULUI DE ASISTENŢĂ COMUNITARĂ este de a dezvolta un serviciu comunitar complex de recuperare şi reabilitare a adulţilor marginalizati în comunitate, centrat pe nevoile acestora într-un timp specific fiecărei afecţiuni şi a particularităţilor fiecărui caz în parte.

PARTENERIATE

Prin intermediul SERVICIULUI DE ASISTENŢĂ COMUNITARĂ se va dezvolta parteneriatul şi cooperarea cu instituţiile guvernamentale, neguvernamentale şi cu ceilalţi actori sociali pentru dezvoltarea unei structuri comunitare de servicii de îngrijire pentru adulţi, bazat pe un model de bună practică acceptat la nivel european şi în respectul standardelor de calitate cerute de funcţionarea, autorizarea, avizarea, certificarea, acreditarea, evaluarea instituţiilor competente româneşti cu aplicarea protocoalelor de practică adoptate de legislaţia în vigoare.

Sediul Administrativ
Șos. Gheorghe Ionescu Sisești nr 8A, București
frm@fundatiainovatiisociale.ro

Policlinica Socială Baba Novac
Str. Dristorului nr.81-88, Sector 3, București
policlinicasocialababanovac@fundatiainovatiisociale.ro
+40 213 223 020

Clinica Socială Sala Palatului
Str.Ion Câmpineanu nr.23, Sector 1, București
ps2@fundatiainovatiisociale.ro
Programare online
+40 731 345 129

+40 372 126 405

Centrul Educațional Băneasa

Str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr.123, Sector 1, București
frm@fundatiainovatiisociale.ro
+40 762 933 086

Centrul Educațional Clinceni Hero Afterschool

Șos. Principală nr.1, Clinceni, Ilfov
clubulcopiilor@afterschool-clinceni.ro
+40 733 534 258

Centrul Educațional Corbeanca

Str. Sportului nr. 2, sat Tamași, comuna Corbeanca, Ilfov
frm@fundatiainovatiisociale.ro
+40 722 600 568

Start typing and press Enter to search