Serviciul de Asistență Comunitară

Serviciul social „SERVICIUL DE ASISTENŢĂ COMUNITARĂ”, cod 8899 CZ-PN-V –  Servicii de asistență comunitară.

Serviciul social „SERVICIUL DE ASISTENŢĂ COMUNITARĂ” este înființat și administrat de Furnizorul privat FUNDAŢIA CMU-REGINA MARIA, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 003677 din data de 13.04.2017, COD FISCAL furnizor privat RO27253331.

Scopul serviciului social „SERVICIUL DE ASISTENŢĂ COMUNITARĂ” este de a asigura accesul la servicii sociale și medicale persoanelor adulte aflate în situație de dificultate socială, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, precum și de a acorda sprijin și asistență pentru prevenirea situațiilor ce pun în pericol securitatea acestora.

Serviciile se acordă persoanelor care se află în următoarele situații de dificultate, vulnerabilitate:

  • persoane adulte fără venituri
  • persoane adulte fără adăpost,

„SERVICIUL DE ASISTENŢĂ COMUNITARĂ” oferă următoarele servicii socialeasistență socială (diagnoză socială, elaborare plan de intervenție, consiliere socială, informare), asistență și suport specializat în vederea reabilitării sociale (consiliere psihosocială, consiliere psihologică), acces la asistență medicală – în parteneriat cu cele două policlinici ale fundației – Policlinica Socială Baba Novac și Policlinica Sala Palatului (Activități de asistență medicală specializată, Activități de asistență medicală generală, Alte activități referitoare la sănătatea umană, Activități de asistență stomatologică, Medicină dentară), acordare de sprijin material, mediere socială.

 Persoane eligibile

Accesul unei persoane în  cadrul Serviciului se face avându-se în vedere următoarele criterii sociale și medicale:

  • necesită servicii medicale și îngrijire medicală
  • nu are asigurare medicală
  • este persoană adultă
  • nu realizează venituri
  • persoana are domiciliul pe raza Municipiului București

Documente necesare pentru furnizarea serviciilor sociale sunt următoarele:

  • cerere de solicitare, completată de solicitant sau de reprezentat legal;
  • copie a buletinului/ cărții de identitate/ cărții temporare de identitate
  • adeverință că persoana nu realizează venituri eliberată de Administrația Finanțelor Publice (ANAF) pe a cărei rază teritorială solicitantul are domiciliul

Vezi Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social furnizat în comunitate: „Serviciul de Asistență Comunitară”!

Cererile se pot depune la Sediul Policlinicii Sociale Baba Novac – Strada Dristorului nr. 81-88, telefon  021 322 3020

Program Policlinica Socială Baba Novac:
Luni-Vineri : 9.00 – 16.00

CONTACTEAZĂ SERVICIUL DE ASISTENȚĂ COMUNITARĂ

social@fundatiainovatiisociale.ro

Str. Dristorului, nr. 81-88, sector 3, București

Sediul Administrativ
Șos. Gheorghe Ionescu Sisești nr 8A, București
frm@fundatiainovatiisociale.ro

Policlinica Socială Baba Novac
Str. Dristorului nr.81-88, Sector 3, București
policlinicasocialababanovac@fundatiainovatiisociale.ro
+40 213 223 020

Clinica Socială Sala Palatului
Str.Ion Câmpineanu nr.23, Sector 1, București
ps2@fundatiainovatiisociale.ro
Programare online
+40 731 345 129 +40 372 126 405

Centrul Educațional Băneasa

Str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr.123, Sector 1, București
frm@fundatiainovatiisociale.ro
+40 314 381 809

Centrul Educațional Clinceni Hero Afterschool

Sos. Principală nr.1, Clinceni, Ilfov
clubulcopiilor@afterschool-clinceni.ro
+40 733 534 258

Centrul Educațional Corbeanca

Str. Sportului nr. 2, sat Tamași, comuna Corbeanca, Ilfov
frm@fundatiainovatiisociale.ro
+40 722 600 568

Start typing and press Enter to search