Am deschis primul cabinet de medicină de familie la Policlinica Socială Baba Novac

 In Noutati, Noutăți medicale, Policlinica Baba Novac

Policlinica Socială Baba Novac, proiect al Fundației Inovații Sociale Regina Maria dezvoltat în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, este dedicat asistenței medicale integrate pentru persoanele fără venit, fără asigurare medicală iar, în multe cazuri, fără adăpost. Din 2010, persoanelor excluse social le este facilitat accesul în mod gratuit și necondiționat, la servicii medicale de calitate. Proiectul contribuie la îmbunătățirea calității vieții atât a beneficiarilor direcți, cât și a familiilor acestora.

Ne dorim să continuăm acest proces prin care să îi ajutăm să aibă un medic de familie și asigurare medicală

În Policlinica Socială Baba Novac am tratat mii de pacienți sociali, cu probleme stomatologice, oftalmologice sau boli cronice, care nu au posibilități materiale și sunt în imposibilitatea de a lucra și a avea venituri. Am făcut tot posibilul să îi tratăm și reintegrăm în societate!

Acum suntem la PASUL URMĂTOR, acela de a-i ajuta să aibă asigurare medicală, dar și un medic de familie care să le fie alături la fiecare pas și să îi îndrume către cei mai potriviti specialisti. Și cine putea să fie cel mai potrivit dacă nu domnul Dr. Vlad Romanescu, care se ocupă de 10 ani de toți pacienții Policlinicii Sociale Baba Novac?

Serviciul de medicină de familie din Policlinica Socială Baba Novac este dedicat oricărui locuitor din București

Scopul principal al cabinetului de medicină de familie deschis în Policlinica Socială Baba Novac este acela de a le fi alături celor mai puțin norocoși, însă ORICE locuitor al Municipiului București poate beneficia de serviciile medicale și profesionalismul domnului dr. Vlad Romanescu, alegându-l să le fie medic de familie.

Dr. Vlad Romanescu

  Dr. Vlad Romanescu

Numit de către pacienți Supereroul Policlinii Sociale Baba Novac

De un profesionalism și o modestie copleșitoare, Dr. Romanescu reușește să aducă speranță tuturor celor care îi trec pragul cabinetului său. Cu o vastă experiență în domeniul medical și, peste 11.000 de pacienți, 10 ani de activitate, domnul doctor este și coordonatorul Policlinicii Baba Novac.

Cum te înscrii?

  1. Suni la unul dintre numerele de telefon 0726. 550.620 sau 0213.223.020, și te programezi pentru înscriere.
  2. Mergi în Policlinica Socială Baba Novac cu actul de identitate și cardul de sănătate.

 

Adresa Policlinicii Sociale Baba Novac este Str. Dristorului nr.81-88, Sector 3, București.

Programul pentru înscriere este de Luni până Vineri în intervalul orar 08:00-13:00.

Vă invităm pe toți, cu mic cu mare și indiferent de statutul social să vă înscrieți în această “familie”!

Ce drepturi şi ce obligaţii are pacientul asigurat?

Asigurații beneficiază de pachetul de servicii de bază în caz de boală sau de accident, din prima zi de îmbolnăvire sau de la data accidentului și până la vindecare, în condițiile stabilite de Legea nr. 95 / 2006.

Asigurații au următoarele drepturi:

a) să aleagă furnizorul de servicii medicale, precum și casa de asigurări de sănătate la care se asigură, în condițiile prezentei legi și a contractului-cadru;

b) să fie înscriși pe lista unui medic de familie pe care îl solicită, dacă îndeplinesc toate condițiile prezentei legi, suportând cheltuielile de transport dacă opțiunea este pentru un medic din altă localitate;

c) să își schimbe medicul de familie ales numai după expirarea a cel puțin 6 luni de la data înscrierii pe listele acestuia;

d) să beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare și dispozitive medicale în mod nediscriminatoriu, în condițiile legii;

e) să efectueze controale profilactice, în condițiile stabilite prin contractul-cadru;

f) să beneficieze de servicii de asistență medicală preventivă și de promovare a sănătății, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;

g) să beneficieze de servicii medicale în ambulatorii și în spitale aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate;

h) să beneficieze de servicii medicale de urgență;

i) să beneficieze de unele servicii de asistență stomatologică;

j) să beneficieze de tratament fizioterapeutic și de recuperare;

k) să beneficieze de dispozitive medicale;

l) să beneficieze de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu;

m) să li se garanteze confidențialitatea privind datele, în special în ceea ce privește diagnosticul și tratamentul;

n) să aibă dreptul la informație în cazul tratamentelor medicale;

o) să beneficieze de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate în condițiile legii.

Obligațiile asiguraților pentru a putea beneficia de aceste drepturi sunt următoarele:

a) să se înscrie pe lista unui medic de familie;

b) să anunțe medicul de familie ori de câte ori apar modificări în starea lor de sănătate;

c) să se prezinte la controalele profilactice și periodice stabilite prin contractul-cadru;

d) să anunțe în termen de 15 zile medicul de familie și casa de asigurări asupra modificărilor datelor de identitate sau modificărilor referitoare la încadrarea lor într-o anumită categorie de asigurați;

e) să respecte cu strictețe tratamentul și indicațiile medicului;

f) să aibă o conduită civilizată față de personalul medico-sanitar;

g) să achite contribuția datorată fondului și suma reprezentând coplata, în condițiile stabilite prin contractul-cadru;

h) să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative ce atestă calitatea de asigurat.

Persoanele care nu fac dovada calității de asigurat beneficiază de servicii medicale numai în cazul urgențelor medico-chirurgicale și al bolilor cu potențial endemo-epidemic și cele prevăzute în Programul național de imunizări, monitorizarea evoluției sarcinii și a lăuzei, servicii de planificare familială în condițiile art. 223, în cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru.

Tarifele serviciilor hoteliere pentru persoana care însoțește copilul internat în vârstă de până la 3 ani, precum și pentru însoțitorul persoanei cu handicap grav internate se suportă de către casele de asigurări, dacă medicul consideră necesară prezența lor pentru o perioadă determinată.

(text preluat de pe pagina CASMB)

Recent Posts

Start typing and press Enter to search